Europa postzegels

Europa postzegels zijn postzegels die sinds 1956 worden uitgegeven door verschillende landen in Europa rond hetzelfde thema en deels ook met dezelfde afbeelding. In 1956 was het thema Europa in de steigers. In de periode 1956-1973 plus 1984 hadden in elke uitgifte de zegels van de meeste deelnemende landen dezelfde afbeelding.

De coördinatie van de uitgifte van Europazegels lag in de loop der tijd bij drie verschillende organisaties:

  • 1956-1959: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
  • 1960-1992: CEPT
  • 1993-heden: PostEurop, onderdeel van de Wereldpostunie.

In Nederland: In de periode 1956-1973 en 1978-1993 deed Nederland elk jaar mee met de uitgifte van Europa-zegels. Sinds 2002 doet Nederland onregelmatig mee. In 2002 verschenen drie Europazegels in drie postzegelboekjes. De hoge waarden (54 en 75 cent) waren bedoeld voor kaarten en brieven naar het buitenland. Daardoor zullen ze in Nederland niet veel aangetroffen zijn.
Klik op deze link Europazegels voor een overzicht van deze postzegels uit Europa.

Klik op de postzegels voor een overzicht van mijn aanbod op www.haanderik.nl. Het zijn gestempelde en postfris zegels. Ook enkele eerste dag enveloppen heb ik nog.

Heeft U vragen vul het contactformulier in.