Nederlands Nieuw Guinea

Postzegels uit de voormalige kolonie van Nederland. Nederlands Nieuw Guinea. Periode 1950 tot 1962.

Westelijk Nieuw-Guinea of Irian Barat (West-Irian) is de naam die in de periode tussen 1962 en 1970 gegeven werd aan de huidige Indonesische provincies Papoea en West-Papoea.
Van 1948 tot 1962 was het gebied een Nederlandse kolonie onder de naam Nederlands-Nieuw-Guinea. De Indonesische president Soekarno wilde echter dat het gebied deel ging uitmaken van de republiek Indonesië, en probeerde dit te realiseren via de Verenigde Naties. Ook dreigde hij in het gebied een oorlog te ontketenen, en stuurde militaire infiltranten. In 1962 werd het bestuur tijdelijk aan de Verenigde Naties overgedragen (UNTEA), en in 1963 kreeg Indonesië zeggenschap over het gebied, dat de naam Irian Barat kreeg. Na het aftreden van Soekarno en het aantreden van Soeharto als president van Indonesië werd de naam van het gebied omgedoopt tot Irian Jaya. In 2000 besloot president Abdurrahman Wahid de provincie de naam Papoea te geven.

Resultaat 1–32 van de 45 resultaten wordt getoond